Test

Testing av prestasjonsevne

Ved Fokus Klinikk gjennomføres testing av maksimalt oksygenopptak og anaerob terskel som begge er objektive mål for fysisk prestasjonsevne når det gjelder utholdenhet. Maksimalt oksygenopptak er et av de mest benyttede målene for fysisk prestasjonsevne internasjonalt når det gjelder utholdenhet og er kanskje en av de viktigste indikatorene på prestasjon i typiske utholdenhetsidretter. I senere tid har også testing av anaerob terskel blitt mer og mer benyttet som mål på prestasjon i typiske utholdenhetsidretter. Både testing av maksimalt oksygenopptak og anaerob terskel vil dermed gi en god indikator på prestasjon når man driver idretter med krav til utholdenhet som håndball, fotball, ischockey, løping, sykling og langrenn. 

Nytteverdien av testing

Testing vil gi et objektivt mål på den fysiske formen gjennom fysiologiske målinger. Testing vil kunne være nyttig for alle som driver utholdenhetstrening og ønsker å evaluere effekten av treningen man gjennomfører. Man trenger ikke være idrettsutøver for å teste seg. I senere tid ønsker flere og flere mosjonister å benytte seg av testing både som motivasjon i treningen og for å få en status på den fysiske formen, eller som et verktøy for å finne enkelte verdier som f eks makspuls. Testing vil også kunne være med på å effektivisere treningen gjennom riktig variasjon i treningen når man får veiledning i sine individuelle treningssoner.

Test av maksimalt oksygenopptak (VO2 maks)

Maksimalt oksygenopptak er kroppens maksimale evne til å ta opp og nyttiggjøre seg av oksygen og tester indirekte hjertets pumpekapasitet. Kroppens begrensning for å ta opp og nyttiggjøre seg av oksygen ligger primært i hjertets pumpekapasitet. Ved økende arbeidskrav enten i form av økende arbeidsbelastning på løp eller sykkel vil kroppens oksygenkrav gradvis øke i takt med gradvis økende arbeidsbelastning, som vil si at musklene krever gradvis mer oksygen. Dette medfører igjen at hjertet trenger å pumpe ut mer oksygenrikt blod for å gi musklene den nødvendige oksygen de trenger. Grensen for når arbeidskravet eller oksygenkravet til musklene blir så høyt, altså hastigheten man løper på blir så høy, at mengden oksygenrikt blod hjertet klarer å pumpe ut, ikke klarer å dekke kravet til oksygen fra musklene, defineres som maksimalt oksygenopptak.

  • Gjennomføring av testen

Test av maksimalt oksygenopptak kan gjennomføre som løp eller på sykkel. Ved løp vil tredemøllen ha stigning på 5,5 % eller 10,5 % avhengig av treningstilstand. Testen startes på en belastning som tilsvarer noe under anaerob terskel. Hvis man ikke har testet anaerob terskel i forkant vil man gjennomføre et tilvenningsdrag hvor startbelastningen vil bli bestemt. Etter å ha funnet startbelastning enten som hastighet på løp eller watt på sykkel, økes belastningen med 1 km/t eller 25 watt pr min. Testen avsluttes ved utmattelse. Selve testen tar 4-8 min.

  • Resultater etter endt test;

Man får definert sitt maksimale oksygenopptak

Man får definert sin makspuls

Tabell 1: Tabellen viser noen gjennomsnittsverdier for menn og kvinner, samt gjennomsnittverdier for enkelte idretter. Maksimalt oksygenopptak er definert som ml oksygen pr kg kroppsvekt. Under vises en tabell som viser normale verdier for trente og utrente, samt enkelte typer idretter.

Gjennomsnittsverdier

Menn

Kvinner

Alder 30-40 år

35-45

30-40

Gode mosjonsløpere i alderklassen 50-55

55-60

 

Toppnivå ishockey, fotball og håndball

60-70

55-65

Toppnivå langrenn

80-85

 

 

  • Forberedelse til testen

Ingen harde treningsøkter 48 timer før test

Sykkelsko med SPD feste hvis test på sykkel (samme feste som benyttes ved spinningtimer) 

Test av anaerob terskel (melkesyreterskel) 

Frem til en viss arbeidsbelastning vil kroppen klare å eliminere den produserte melkesyren. Område hvor kroppen er i likevekt mellom produksjonen og eliminasjonen av melkesyre kalles anaerob terskel. Anaerob terskel kan derfor defineres som den høyeste arbeidsbelastningen (hastighet eller watt) hvor produksjonen og eliminasjonen av melkesyre er like store. Anaerob terskel kan benevnes som hastighet, watt, oksygenopptak eller hjertefrekvens. Ved testing avanaerob terskelkartlegges din individuelle melkesyreterskel. Hos utrente vil anaerob terskel ofte ligge på en intensitet som tilsvarer ca 75-80 % av maksimal hjertefrekvens. Hos godt trente utøvere kan anaerob terskel ligge opp mot ca 90 % av maksimal hjertefrekvens. Anaerob terskel kan med andre ord påvirkes med trening.

  • Gjennomføring av testen

Test av anaerob terskel kan gjennomføres som løp eller på sykkel. Testen starter på lav belastning, ofte i området rundt 60-65 % av makspuls med en varighet på 10 min. Deretter gjennomføres 4-5 belastningstrinn av 5 min, hvor hastigheten eller watten økes med henholdsvis 1 km/t eller 25 watt for hvert belastningstrinn a 5 min. Ved hvert belastningstrinn tas en liten blodprøve for å registrere laktatverdien i blodet (laktat er en av hovedbestanddelene av melkesyre), samt at oksygenopptak og hjertefrekvens registreres. Testen avsluttes når man passerer anaerobe terskelen.

  • Resultater etter endt test;

Man får definert sin anaerobe terskel

Man får veiledning i sine individuelle treningssoner basert på laktatprofilen.

Det å bestemme anaerob terskel og få veiledning i individuelle treningssoner kan være nyttig da disse for mange kan avvike noe fra generelle retningslinjer. 

Figur 1: Tabellen viser hvordan en laktatprofil for å bestemme anaerob terskel kan se ut. Man finner den individuelle anaerobe terskel basert på den enkeltes grunnverdier og en gitt økning i forhold til dette.  Figuren viser også hvordan det vil se ut hvis man har forbedret anaerob terskel (rød).

  • Forberedelse til testen 

Ingen harde treningsøkter 48 timer før test

Sykkelsko med SPD feste hvis test på sykkel (samme feste som benyttes ved spinningtimer)

 

Behandlere:
Stian Karlsen
Kenneth Busch