Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en helhetlig metode med fokus på sammenhengen mellom kropp, tanker, følelser og atferd.

Målet med psykomotorisk fysioterapi er smertefrihet eller reduserte smerter i en stabil og fleksibel kropp hvor pusten har full tilpasningsevne både til fysisk aktivitet og følelser. 

Hva  tilbys?

  • Undersøke kroppsholdning, respirasjon, muskelkonsistens, og bevegelsesmåte.
  • Undersøke balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp.
  • Spørsmål om naturlige funksjoner som blant annet søvn, sult og fordøyelse.
  • Kroppsundersøkelsen ledsages av refleksjon og samtale. 

Behandling

Behandlingen innebærer ulike former for massasje, berøring, bevegelse og samtale. 

Hvem kan ha nytte av behandlingen?

Behandlingen passer for mennesker som kjenner på en ubalanse mellom aktivitetskrav og tåleevne i jobbsammenheng eller i privatlivet, der belastningen har satt seg i kroppen. Det finnes ingen aldersbegrensning for å kunne ha nytte av behandlingen.

Behandlere:
Alexander Hoel