Marit Løes

KOMPETANSE
Gestalt terapeut
 

RELEVANT ARBEIDSERFARING

2014 – d.d         Personalpartner AS

Leder for Arbeidsrettet rehabilitering og Gestaltterapeut

  • Leder og fagansvarlig for tiltaket, individuell veiledning,

undervisning/ gruppeprosesser, treningsveileder i gruppe

2013 – d.d       Eget foretak 

Gestaltterapeut/ gestaltveileder

  • Individuell veiledning, grupper, parterapi, konflikthåndtering i bedrift

2012 – 2014        Fokus På Din Helse AS

Leder Arbeidsrettet rehabilitering

  • Leder og fagansvarlig for tiltaket, individuell veiledning,

undervisning/ gruppeprosesser, treningsveileder i gruppe

2009 – 2012        Peer Gynt Helsehus

Avdelingsleder for lindrende enhet, medisinsk spesialenhet og langtidsenhet

2008 – 2009        Peer Gynt Helsehus, lindrende enhet                                                

Sykepleier

2000 – 2007        Sykehuset Østfold Moss, Kirurgisk avd.,                                            

Sykepleier/ Fagsykepleier

  • Gastrokirurgi, urologi, generell kirurgi og palliasjon.

2003 – 2006        Egetforetak            

Sykepleierfalig veileder

  • Veiledningsgrupper, arbeidsmiljø og samarbeidskurs

1997 – 2000        Harstad sykehus, Øre-nese-hals, gynekologi, kirurgi for barn og dagkirurgi     

Sykepleier/ Fagsykepleier

1995 – 1997         Bekkelagshjemmet, langstidsavdeling                                             

Avdelingssykepleier

 UTDANNELSE

2019 – d.d    Utdanning i traumebehandling, SE-terapi

2016 – 2018  Norsk Gestaltinstitutt

  • Gestaltterapeut

2011- 2013      Norsk Gestaltinstiltutt              

  • Gestaltcoaching

2002- 2004      OMH Business school             

  • Ledelse

2000 – 2003     Diakonhjemmet Høgskolesenter          

  • Sykepleierfaglig veiledning

1992 – 1995     Diakonhjemmets høgskolesenter         

  • Sykepleierhøgskolen

KURS/SERTIFISERINGER

Kurs i Mindfullness (2015)

Kurs i kognitiv terapi og Motiverende Intervju (2015)

Sorggruppeleder-kurs (2016)

Fordypningskurs i konflikthåndtering i bedrift (2019)