Ingjerd Karlsen

KOMPETANSE
Gestalt terapeut

RELEVANT ARBEIDSERFARING

 2009 – 2019     Rygge kommune: Konst. enhetsleder Kultur og integrering, avdelingsleder Flyktningetjenesten, avdelingsleder Botilbud enslige mindreårige, miljøterapeut.

2000 – 2005     Sesongarbeid som gallerimedarbeider, fjellfører og massør for Avens og Elevation 1309 gallerier, Yamnuska Mountain School og Canadian Mountain Holiday.

1993 – 1999     Fysioterapeut ved Buskerud og Nordland sentralsykehus, Hol kommune og Bodø Bedriftshelsetjeneste.

UTDANNELSE

2019 –              Handelshøyskolen BI, teamledelse

2012 – 2018     Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, gestaltterapi og etterutdanning for gestaltterapeuter

2004 – 2008     Alberta College of Art and Design, Bachelor of Fine Arts

1995 – 1997      Helse, Miljø og Sikkerhet studiet, Høgskolen i Bodø

1989 – 1992     Fysioterapiutdanningen, Bislett Høgskolesenter

1987 – 1988      Grunnfag Idrett, Norges Idrettshøgskole

KURS/SERTIFISERINGER
2018                Førstehjelp ved selvmordsfare, Vivat kurs I regi av Helsedirektoratet.

2017                Gestaltterapi og traumer: Mulighet for vekst v/ Miriam Taylor.

                            Interkulturell kommunikasjon – Regionsenter for barn og unges psykiske helse.

2014                Østfoldmodellen for flerkulturell kompetanse.

Hjelp som Nytter – Kompetansehevingsprogram i regi av Regionalt ressurssenter mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.