Gestalt Terapi

Vikenterapeutene er et fellesskap av gestaltterapeuter med faglig bredde og kvalitetssikret kompetanse. Vi kan bidra for deg som ønsker å snakke med noen om personlige utfordringer, jobbrelasjoner eller krevende mentale situasjoner som kanskje setter fysiske spor. Gestaltterapi er både for deg som er i krise eller trenger støtte til å komme videre i livet. Gjennom samtale og utforsking kan du få større innsikt og bedre muligheter for gode valg i livet.

Du kan møte en av terapeutene i en-til-en samtaler. Mange erfarer også god selvutvikling gjennom å delta i gruppe. Vi tilbyr også samtaler for par som strever i forholdet, og opplever at dere trenger støtte for å utforske veien videre.

Vi har bred erfaring fra arbeidslivet og tilbyr støtte- og utviklingssamtaler til ledere og ansatte i virksomheter, og har kompetanse på konflikthåndtering i bedrift.

Marit Steigum Løes er utdannet sykepleier, leder og gestaltterapeut. Hun har 25 års erfaring som sykepleier bl.a innenfor lindrende omsorg og sorgarbeid. De siste 7 årene har hun jobbet som leder i tillegg til samtaleterapi og oppfølging av sykmeldte som har psykiske utfordringer i kombinasjon med fysisk uhelse. Hun har jobbet som leder i 12 år både i privat og offentlig sektor.

Marit har erfaring fra arbeid med mennesker som har det vondt eller sliter med uro, redsel og angstsymptomer pga for eksempel tap av nære eller tap av helse. Hun er i gang med videreutdanning i traumeterapi og har jobbet med mennesker som har med seg historie og opplevelser det er vanskelig å leve med. Hun har kompetanse på konflikthåndtering i bedrift og har jobbet mye med mennesker som sliter seg ut i jobben og “går på en smell”.

Marit er å treffe på Fokus Klinikk på torsdager, og kan kontaktes på mobil: 93685217 eller e-post: veileder.marit@gmail.com

Ingjerd Jentoft Karlsen er gestaltterapeut med fordypning, og har en bachelorgrader i fysioterapi og billedkunst. Fra mangeårig arbeid med flyktninger har Ingjerd kompetanse på traumebevisst tilnærming og interkulturell kommunikasjon. Ingjerd er opptatt av utviklingstraumer, og hvordan krenkelser i ung alder setter spor i kropp og sinn. Ofte kommer vansker til uttrykk i relasjoner og samspill med andre. Dette er nyttig å jobbe med i terapi både for individer, par og i grupper. Eksistensielle utfordringer som prestasjonspress, tap og ensomhet er vanlige temaer i terapi, og Ingjerd har også erfaring fra og kunnskap om sorgprosesser.

Ingjerd har jobbet med psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som bedriftsfysioterapeut.  I dag jobber hun som leder, og har erfaring fra endringsledelse og omstillingsprosesser. Ingjerd er opptatt av relasjonsbasert ledelse og arbeid i team. I sin lederutdanning utforsker hun hvordan en åpen og nysgjerrig innstilling sikrer god kommunikasjon, og gir bedre team prestasjoner.

Ingjerd er å treffe på Fokus Klinikk på onsdager, , og kan kontaktes på mobil: 40553787 og e-post: kulinggestalt@gmail.com . Du kan lese mer om Ingjerd her: www.kulinggestalt.no

Karina Løkke er Gestalt Psykoterapeut og er utdannet innen traumeterapi og traumesensitiv omsorg rettet mot barn og ungdom.

Karina har mange års erfaring med miljøterapeutisk omsorgsarbeid med barn og unge, og solid teoretisk og praktisk forståelse av traumebevisst tilnærming og kommunikasjon. Hun kan mye om blant annet følgende områder; barn og voksne med traumer, skolevegring, grensesetting, relasjon, ensomhet, psykisk og fysisk vold, samlivsbrudd, destruktive parforhold og omsorgssvikt.

Karina jobber med mennesker i ulike livssituasjoner, alt fra alvorlige livskriser til mennesker som ønsker hjelp til å sortere tanker og følelser. Som terapeut er hun opptatt av å tydeliggjøre og sortere, samt å bevisstgjøre klienten på egne handlingsmønstre og reaksjoner, for på denne måten å styrke din relasjon til både deg selv og til andre.

For mer info; www.gomentor.no

Karina er å treffe på Fokus klinikk på mandager, og kan kontaktes på mob 911 25 718

Om Gestaltterapi

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser, kriser og i egenutvikling.

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG – DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. (Kilde: Norsk gestaltinstitutt høyskole( www.gestalt.no)