Karina Løkke

Gestalt terapeut MNGF

Kompetanse

Gestalt psykoterapi og traumesensitiv behandling.

Erfaring med å jobbe opp mot barn og ungdom. Samt erfaring med å jobbe med mennesker i alle aldre i ulike livssituasjoner.

Relevant utdannelse

2012-2016      Gestalt terapeut, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole AS

Relevante kurs

2016       Kurs i traumesensitiv tilnærming for barn og ungdom i skole

2012-2013   TRE -Kurs (Traume Releasing exercises/stressreguleringsøvelser)

2011   Kurs hos Homestart Familiekontakten, frivillig støtte til småbarnsfamilier

2010-2011   SE- Kurs (Traumeterapi)