Ultralyd veiledede injeksjoner

Ultralyd veiledede injeksjoner kan i noen tilfeller være hensiktsmessig for enkelte problemstillinger. En grundig klinisk undersøkelse, ditt skadeforløp og symptombilde, samt tidligere behandlinger og ultralyddiagnostikk vil legges til grunn for valg av behandling.

 

I de aller fleste tilfeller ønsker man at konservativ behandling er forsøkt før en injeksjon vurderes. Eksempler på dette er avlastning, tilpasset trening, manuell behandling som massasje eller mobilisering, dry needling, ergonomiske tilpasninger eller aktivitetsstyring.

Vi setter alle injeksjoner ultralydveiledet, dette for å sikre presis behandling. Forskning viser at selv erfarne injeksjonsterapeuter kun treffer rett sted med 50 % av sine injeksjoner dersom ultralyd ikke benyttes. Mange får også injeksjoner på feil grunnlag. Dette kan være to av årsakene til at kortisoninjeksjoner har fått et dårlig rykte.

Vi etterstreber og til enhver tid være oppdatert på det siste innen forskning, metoder og teknikker, noe som sikrer deg som pasient best mulig behandling.

Vi tilbyr følgende injeksjoner: kortison, hyaluronsyre, lokalbedøvelse, kalkskylling og ultralydveiledet dry needling av kroniske tendinopatier.

  • Injeksjoner 
  • Kortison

Kortison benyttes først og fremst pga sin antiinflammatoriske egenskap ved betennelse.

Noen ganger kan kroppens reaksjon på en skade bli kraftigere enn nødvendig, og dette kan være uhensiktsmessig. Da vil behandling med kortison via injeksjon være en trygg og effektiv behandlingsmetode. Inngående kunnskap om virkning og bivirkninger er avgjørende for trygg bruk av kortison.

Kortison benyttes som et godt virkemiddel ved behandling av betennelse og plager fra slimposer, ledd og seneskjeder der inflammasjon er årsak til hevelse og smerte og ikke slitasje slik vi ofte ser ved senebetennelse. Gjennom kortisonens betennelseshemmende virkning, vil irritasjoner i ledd og slimposer betydelig reduseres, og derav smertedempes og normal funksjon vil re etableres.

I senevev benyttes kortison sjelden, og som hovedregel da kun i og omkring senevevet og dersom alle andre behandlingstiltak ikke har ført frem, eller når rehabiliteringen hemmes av store smerter og nedsatt funksjon. En nøye undersøkelse både klinisk og med ultralyd, samt dynamisk ultralydundersøkelse er viktig for å vurdere tilstanden til senevevet.

Ved degenerativ senelidelser der kollagenet er preget av rupturer eller områder med svekket styrke benyttes kortison svært sjeldent.

Etter en kortisoninjeksjon er det veldig viktig at pasienten får informasjon om nødvendig avlastning.

Når kortisonet er brutt ned kan opptrening igangsettes for å styrke skadet vev og unngå tilbakefall.

Denne rehabiliteringen er helt avgjørende for å oppnå varig effekt av injeksjonsbehandlingen.

  • Hyaluronsyre

Hyaloronsyre benyttes i hovedsak på ledd med påvist eller med mistanke til artrose.

Nyere studier viser at behandling med hyaluronsyre hos pasienter med artrose er en effektiv metode uten alvorlige bivirkninger. Injeksjon av hyaluronsyre har vist seg å være effektivt på både inflammasjon og smerte, det gjenoppretter smøring og støtdemping i leddet, forbedrer leddfunksjonen, opprettholder normal væskebalanse i leddet og gjenopprette normal leddfunksjon.

For mange kan dette gi bedre livskvalitet.

Hyaluronsyre (HA) er et naturlig forekommende molekyl som finnes i bindevev og leddvæske, og som gir smøring og demping i et friskt og normalt ledd.  Injeksjon med hyaluronsyre inneholder høye nivåer av konsentrert hyaluronsyre (HA) som etterligner effekten av naturlige HA. Injeksjonen gjenskaper nivået av HA i leddet som er naturlig redusert under utviklingen av artrose.

En klinisk undersøkelse med  ultralyddiagnostikk kan avgjøre om du er en aktuell kandidat for behandlingen.

Vi anbefaler alltid  trening og tilpasset aktivitetsnivå  i kombinasjon med injeksjonene av HA.

HA gis i form av en enkel injeksjon i leddet.

Behandlingen kan gjentas etter behov. Erfaringsmessig vil oppfølgende injeksjoner kunne gi ytterligere bedring. Vår erfaring er at selv pasienter med relativt mye slitasje har effekt av behandlingen i 4-6 mnd.

  • Kalkskylling

Kalsifisert tendinose (kalkdannelse i en senestruktur) kan representere en klinisk utfordring for både pasient og behandler.

Ved kalkskylling bruker man ultralydveiledning og lokalbedøvelse for å skape mottrykk i kalkdannelsen, med mål av at mottrekket gjør at kalkdannelsen løses opp g man får skyllt det inn i sprøyten og nivået av kalk i senen reduseres.

 Det settes som regel kortison injeksjon i slimposen for i etterkant av kalkskyllingen for å hindre en kraftig inflammasjon av denne som resultat av tiltaket.

Pasienten kommer til kontroll etter 2-4 uker, hvor man vurderer behovet for å gjenta behandlingen. Det gjøres en ny ultralydvurdering for å avdekke behovet for ytterligere behandling.

Opptrening av skulderen i etterkant av kalkskylling er avgjørende for å få et godt resultat på sikt og forhindre tilbakefall.

  • Ultralydveiledet dry needling av kroniske tendinopatier

Ultralydveiledet dry needling er en behandlingsmetode som benyttes i forhold til kroniske seneplager. Metoden kan utføres med både akupunkturnåler og injeksjonsnåler. Bruken av ultralyd sikrer presisjon i behandlingen slik at terapeuten med bedre treffsikkerhet kan behandle det aktuelle området med nålen.  Nålingen skaper interne blødninger i senevevet. På denne måten gis kroppen stimuli til raskere tilheling av skadet senevev.

Ultralydveiledet dry needling benyttes ofte når andre konservative tiltak som trening, ESWT/rESWT, belastningstilpasning, muskulær behandling osv ikke fører frem.

Behandlingen utføres ofte med lokalbedøvelse og gjentas fra 2-6 ganger ut ifra behovet hos hver enkelt pasient.

Behandlere:
Trude Andersen