Ultralyd diagnostikk

Ultralyd diagnostikk ved muskel- og skjelettplager er skånsomt, raskt og effektivt. Fysioterapeuten kan ved hjelp av ultralyd se inn mot knokler og ledd, samt gjøre en dynamisk undersøkelse for kartlegging og bedømming av skader og patologi.

Før en ultralyd skanning tar fysioterapeuten opp en grundig sykehistorie og gjør en relevant klinisk undersøkelse. Basert på de funnene som gjøres, vil terapeuten søke å bekrefte eller avkrefte sine vurderinger ved hjelp av bildene ultralydskanneren produserer. Sammenlikningsbilder av frisk side hjelper deretter terapeuten med å bedømme om de funnene som gjøres på bildene er relevant for dine plager.

Ultralyd vs MR/CT/Røntgen:
Ultralydskanneren kan ikke se igjennom knoklene dine. Til dette benyttes enten MR, CT eller røntgen. De bildediagnostiske verktøyene har ulike kvaliteter, noe som gjør dem mer og mindre egnet til bildediagnostikk av ulike ledd og strukturer. Ultralyd kan f eks ikke benyttes ved mistanke om prolaps i ryggen eller skader på kneets korsbånd. Med en ultralydskanner får man derimot en billig, dynamisk undersøkelse av strukturene som påvirker leddene, som f eks leddbånd, sener, bindevev, slimposer og muskelvev. Ettersom det er nettopp disse strukturene som står for majoriteten av smerteproblemene vi opplever i forbindelse med jobb, hverdagslige gjøremål eller i idrettssammenheng, anbelafes ultralyd som undersøkelsesverktøy ved en rekke muskel- og skjelettplager.

Hvilke fordeler gir en dynamisk undersøkelse?
En dynamisk undersøkelse er en undersøkelsen som gjennomføres med bevegelse av gjeldende ledd. Ultralydskanneren er den eneste av de bildediagnostiske verktøyene som kan gi bilder av pasientens innside under bevegelse. Dette gir undersøkelses metoden en rekke fordeler, ettersom det ikke er all patologi (skader) som vil fremkomme på et bilde tatt med pasienten i en statisk stilling. Bilder tatt under bevegelse gir for øvrig terapeuten muligheten til å vurdere leddbevegelse samt aktivisering av tilhørende muskulatur.

Hva kan man se på ultralydbildene?
En erfaren kliniker kan se en rekke patologiske tilstander ved hjelp av ultralydbildene. De vanligste tilstandene er skader på muskel og bindevev, innvekst av kar og nerver i senevev (som kan indikere en betennelsestilstand), deponering av kalk i muskel- og senevev, samt forstørrede slimposer. Det er også vanlig å se etter væskedannelser, noe som kan indikere vevsskade.

Ultralyd kan måle effekten av behandlingen.
Ved hjelp av ultralyd diagnostikk kan fysioterapeuten gi et objektivt mål på pasientens fremgang i rehabiliteringen. Man tar normalt sett bilder ved en av de første konsultasjonene, og har dermed et godt utgangspunkt for å vurdere vevets forandring mot slutten av en behandlingsserie. Et eksempel på dette kan være å foreta et mål av tykkelsen på achilles senen inn mot hælbeinet i forbindelse med en skade. Som følge av væskeansamling i vevet, vil en skadet sene være tykkere og ha en mørkere farge på ultralydbildene sammenlignet med en friske sene. I løpet av behandlingsserien kan terapeuten dermed bekrefte behandlingseffekten ved hjelp av ultralydbilder, ved at den skadede senen reduseres i tykkelse og får en lysere farge på bildene.

Er ultralydbølgene skadelige?
Ultralydteknikken som benyttes på Fokus Klinikk er den samme som benyttes hos legen ved undersøkelse i forbindelse med graviditet. Undersøkelsen anses som skånsom, ufarlig og uten bivirkninger. Ultralydapparatet fungerer ved at lydbølger reflekteres tilbake til maskinen når de treffer ulike typer vev under huden hos pasienten. En avansert datamaskin tolker deretter de reflekterte lydbølgene og produserer et bilde på skjermen som viser hva som befinner seg under proben som holdes mot huden på undersøkelsesstedet.

Har du spørsmål om ultralyd diagnostikk? Ta kontakt med en av våre terapeuter på tlf. 69 23 30 90

BEHANDLERE