Tverrfaglig konsultasjoner med spesialist fysioterapeut og lege spesialist i fysikalsk medisin

Lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering jobber i tverrfaglig team med fysioterapeut, spesialist i muskel og skjelett fysioterapi (Mastergrad i Musculoskeletal medicine).

Tverrfaglig undersøkelse utføres med både lege og fysioterapeut tilstede for å sikre en grundig gjennomgang og undersøkelse av pasientens plager.

En fysikalsk medisiner skal ha et overordnet medisinsk blikk på pasientens problemstilling, og kunne bistå med diagnostisering og behandlingsforslag, eventuelt henvise til videre utredning.

Alle konsultasjoner inneholder en klinisk undersøkelse samt en diagnostisk ultralyd. Sentralt i utredningen og behandlingen av pasientene står også injeksjonsterapi ved behov. Både som diagnostiske blokader hvor injeksjoner med lokalbedøvelse brukes for å finne smerteårsaken, men også i behandlingen av betennelsestilstander i muskel- og skjelettapparatet. 

Behandlere:
Trude Andersen