Osteopati

Osteopati er en manuell medisinsk behandlingsform, som ble grunnlagt i USA på 1800-tallet av den amerikanske legen Andrew Taylor Still.

Sentralt i osteopatiens behandling står den helhetlige tilnærmingen til pasientens problematikk. Her kartlegges funksjons- og bevegelsesforstyrrelser i muskel- og skjelettsystemet, i tillegg til kroppens bindevevsnettverk. Osteopati har til hensikt å korrigere restriksjoner i muskel- og skjelettsystemet for å legge til rette for optimal bevegelse. I tillegg forsøker man med ulike manuelle teknikker å normalisere funksjonen mellom ulike systemer, som eksempel vil problematikk i kroppens fordøyelsessystem ha en påvirkning på kroppens muskelskjelettsystem. 

Osteopati benyttes i forbindelse med akutte og kroniske plager i muskel- og skjelettsystemet for folk i alle aldre. En osteopatbehandling har som mål å redusere smerte og legge til rette for kroppens evne til å helbrede seg selv. Sentralt i behandlingene står skånsomme teknikker rettet mot kroppens bindevesnettnverk, samt en rekke ulike teknikker som f eks triggerpunktsbehandling, tøying, mobilisering og manipulasjon.

Unikt for osteopati, sammenlignet med andre manuelle behandlingsformer, er måten man kartlegger og analyserer forandringer i bindevevsnettverket. Bindevevsnettverket omslutter strukturer som muskler og ledd, knokler, indre organer, samt blodårer og nerver. Det danner grunnlaget for forbindelser mellom kroppens ulike systemer og områder, og kan gjennom dette muliggjøre en «kjedereaksjon» i vevet fra en kroppsdel til en annen. 

En osteopatkonsultasjon innledes med en anamnese, dvs en samtale som omhandler det aktuelle problemet, i tillegg til pasientens generelle helse og sykdomshistorikk. Deretter utføres det en grundig medisinsk-, kliniske, nevrologiske-, og ortopediske undersøkelse for å utelukke alvorlig sykdommer/tilstander, og til slutt en mer spesifikke osteopatisk undersøkelse. Den påfølgende individuelle behandlingen og valg av teknikker, baseres på de funn som er gjort i forbindelse med anamnese og undersøkelse. 

 Pasienter som oppsøker osteopat har ofte:

  • plager i rygg, nakke og skuldre
  • plager fra hofte, kne, ankel og fot
  • plager fra albue, hånd og fingre
  • skader innenfor idrett eller annen fysisk aktivitet
  • hodepine, migrene og svimmelhet
  • svangerskaps- eller fødselsrelaterte plager
  • bekken- og halebeins problematikk 
  • urinveisplager og inkontinens
  • fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt
  • KISS / KIDD og kolikk

Osteopaten behandler ikke sykdom i indre organer, men gir understøttende behandling for å optimalisere bevegelse og sirkulasjon, og derigjennom lette følgetilstander av sykdom.

I tillegg til selve behandlingen inngår rådgivning med tanke på øvelser og trening, samt ergonomiske tiltak og/eller livsstilsendringer, som er nødvendig for å rehabilitere og å forebygge tilbakevendende problematikk.

Linker:

Osteopati på 2min – https://youtu.be/pGiYxaEksTk
Norges Osteopatforbund (NOF) – www.osteopati.org
Norges Helsehøyskole Campus Kristiania – www.nhck.no
Bachlor i Osteopati – http://nhck.no/studie/osteopati
European School of Osteopathy – www.eso.ac.uk

 

Behandlere:
Stian Karlsen
Jonas Karlsen