Barnefysioterapi

Barnefysioterapi dreier seg om undersøkelse, veiledning, behandling, rehabilitering og motorisk trening av barn, for å fremme barns helse, bevegelsesutvikling og livsglede. Behandlingen utføres av en fysioterapeut med videreutdanning innenfor behandling av barn. Videreutdannelsen er basert på en teorisk del med praktisk forankring, noe som er særdeles viktig for å lykkes i arbeidet med barn.  

Barnefysioterapi er for barn og unge mellom 0 – 18 år, både funksjonshemmede og funksjonsfriske.

På Fokus Klinikk er det Lene Ørving Eriksen som er ansvarlig for barnefysioterapi.

I tillegg til sin videreutdanning innenfor barnefysioterapi fra Høyskolen i Oslo (2009), har hun gjennom flere år opparbeidet seg erfaring i arbeidet med barn og unge, både kommunalt og privat. Hun driver for øvrig med individuell terapi og grupper.

Barn og unge som kan ha behov for fysioterapi er:

 • Barn/unge med nevrologiske skader, f eks CP
 • Barn/unge med syndromer, f eks Down Syndrom
 • Spedbarn 
 • Premature
 • Barn med hoftesmerter/-problematikk
 • KISS / KIDD
 • Barn med ADHD, ADD, Asberger, osv. 
 • Barn med nedsatte motoriske ferdigheter
 • Barn/unge som trenger rehabilitering etter operasjon
 • Barn som sliter med alvorlig overvekt eller fedme
 • Barn med hjerte- og lungesykdommer
 • Idrettsaktive barn/unge med skader eller behov for forebyggende trening
 • Andre

Lene Ø. Eriksen har driftstilskudd fra kommunen og dermed refusjonsrett fra HELFO.
Alle barn opp til 16 år har krav på fri fysioterapi dersom det anses at de har behov for det.

Behandlere;
Lene Ørving Eriksen