Trude Andersen

trude@fokus-klinikk.no
Tlf: 97 06 33 66

KOMPETANSE

Spesialist i Klinisk muskel og skjelett fysioterapi(OMI)
Ultralyd MSK
Jobber i tverrfaglig team sammen med lege og spes. fys. med. med vurdering og ultralyd
Ultralydveiledet injeksjonbehandling

RELEVANT ARBEIDSERFARING

Ullevål Universitet sykehus, 15 uker – tilsvarende turnus                                                År: 2006

Beitostølen Helsesport Senter, 15 uker – tilsvarende turnus                                        År: 2006

Jeløy kurbad og opptrenings senter                                                                                               År: 2006

Generell rehabilitering

Ullevål universitets sykehus, Ortopedisk senter avd storgaten 30                              År: 2006

 • Elektive ortopediske pasienter. Pre – og postoperativt

Privat praktiserende fysioterapeut, Fokus på din Helse, Moss                                       År: 2006-2014

 • Generell fysioterapi
 • Arbeidsrettet rehabilitering, samarbeidsavtale med NAV
 • Erfaring med opptrening, trening og livsstilveiledning av ulike

fysiske problemstillinger.

 • Funksjonsfremmende trening
 • Tverrfaglighet – har erfaring fra 2007 i å jobbe i tverrfagligteam både

innen kartlegging og rehabilitering.

 • Del eier

Privat praktiserende fysioterapeut, Apex klinikken, Oslo                                                 År: 2014-2017

 • Jobbet i spesialist team for ultralydveiledet injeksjonsbehandling

i tverrfaglig samarbeid med Lege spes. Fys. Med. 40% stilling

Privat praktiserende fysioterapeut, Fokus Klinikk, Moss                                                    År: 2014-

 • Generell fysioterapi, rehabilitering, opptrening, diagnostisering
 • Spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi, 60% stilling
 • Del eier
 • Daglig leder

UTDANNELSE
2001 – 2002    Norges idrettshøgskole Idrett grunnfag
2002 – 2006    Fontys Paramedische Hogeschool, Bachlor i Fysioterapi, Nederland
2008 – 2014    Klinisk ortopedisk medisin, OMI Norden.
2014 – 2018    Master of Science (MSc) Musculoskeletal medicine

KURS/SERTIFISERINGER
Ortopedisk medisin – injeksjonsterapi:
Ortopedisk medisin – Anatomi, disseksjon og injeksjonsbehandling, OMI Norden
Kurt Andreassen, OMI klinikken Oslo
Muskel/skjellett Ultralydscanning, Sonografisk veilledet injekjsonsterapi – øvre ekstremitet
Muskel/skjellett Ultralydscanning, Sonografisk veilledet injekjsonsterapi – nedre ekstremitet
Diploma Injection Therapy SOMM

Muskelskeletal ultralydsdiagnostikk. Arkaden Fysioterapi, Aalborg, Danmark
Basis
Muskel/skjelett Ultralydskanning – Kne, ankel og fot
Muskel/skjelett Ultralydskanning – Skulder, albue og hånd
Muskel/skjelett Ultralydskanning – Hofte, mage og rygg
Advanced
Muskel/skjelett Ultralydskanning – Hofte og kne

Muskel/Skejlett ultralydskanning – Skulder
Muskel/skjelett Ultralydscanning Advanced. Kurt Andreassen, OMI klinikken Oslo.

Andre kurs og kongresser:

– Knee OA seminar (NAR, Ortopedisk senter,  Ullevål universitetssykehus og NIMI.
– Kurs i muskulære plager og triggerpunkts behandling med nåler, NIMI
– Medisinsk helseteam seminar i regi av NHF/ topphåndballseminar og NIMI  – Kinesio tape kurs
– Skulder seminar i regi av sykehuset Østfold
– Idrettsmedisinsk juleseminar
– Kurs i Senepatologi, Henning Langland, Danmark

– Anatomi og injeksjonskurs i regi av ortopedisk medisin internationl

– Finsole – fot analyse og såletilpasning

– PRP kurs i regi av Adcare

– Kortison semninar

– Kurs i hyaloron syre

PFF kongressen                                            Mars    2010

PFF kongressen                                            Mars    2011

PFF kongressen                                            Mars    2012

PFF kongressen                                            Mars    2013

PFF kongressen                                            Mars    2014

PFF kongressen                                            Mars    2015

Muskel og skjelett kongressen            Mars    2016

Muskel og skjelett kongressen            Mars    2017

Muskel og skjelett kongressen            Mars    2018

SonoMSK kongressen                               Sept     2018

Muskel og skjelett kongressen             Mars    2019

Verv:
– Ledende fysioterapeut Fokus På Din Helse (frem til juli 2014)

– Samarbeidsutvalg mellom privat praktiserende fysioterapeuter og Rygge kommune (2011-2018)
– Styremedlem Privat praktiserende fysioterapi forbund (PFF)
– Styremedlem Fokus På Din Helse (frem til juli 2014)

– Varamedlem i Fysiofondet for videre- og etterutdanning av fysioterapeuter (2018-2020)

– Styremedlem i Fysiofondet – fondet for videre- og etterutdanning av fysioterapeuter (2020 -)

– Deleier og styremedlem Fokus Klinikk
– Daglig leder Fokus klinikk