Tom Skogtun

tom@fokus-klinikk.no
Tlf: 98 83 04 03

KOMPETANSE

Klinisk ortopedisk medisin student
Ultralyd diagonstikk MSK
Rehabilitering

UTDANNELSE

2005-2009 Fontys University of applied science
2009 – Klinisk Ortopedisk Medisin, OMI Norden
2011 – Ultralyddiagnostikk MSK, Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

KURS/SERTIFISERINGER

2008 Smertebehandling med nåler

2009 Redcord Neurac 1
2009 – Klinisk Ortopedisk Medisin:
1 a: Generelle prinsipper, diagnostikk og skulder
1 b: Lumbalcolumna
2 a: Albue og hånd
2 b: Cervicalcolumna og legg
3 a: Ankel, fot og thoracalcolumna
3 b: Hofte og kne
Repetisjon 1
Repetisjon 2
Basic Exam: Spesialkompetanse Klinisk ortopedisk medisin
4 a: Cervicalcoluman og vertigo
4 b: Skulderbue, thorax og abdomen
5 a: Lumbalcolumna
5 b: Lumbalcolumna, IS-ledd og temporomandibularledd
6 a: hofte og glutealregion
6 b: kne og fot
2011 Ultralyddiagnostikk muskel og skjelett
Basic:
1: Kne, ankel og fot
2: Skulder, albue og hånd
3: Hofte, lysk, mage og rygg
Basic exam: sertifisert ultralyddiagnostikk MSK
Advanced:
6: Skulder
7: Hofte
2015 Trykkbølgeapplikasjon
2014 Tendons and facia`s in lower extremity

Dr. Kurt Andreassen, OMI-klinikken DA

2016 Ultralydkurs muskel-skjelett overex

2017 Ultraludkurs muskel-skjelett underex

2017 Teoretisk injeksjonskurs muskel-skjelett med akuttmedisin

2017 Diplomkurs i ultralydveiledede injeksjoner muskel-skjelett overex

2017 Diplomkurs i ultralydveiledede injeksjoner muskel-skjelett underex

2017 Diplomkurs i ultralydveieldede injeksjoner muskel-skjelett overex, refresher

2017 Kortison, myter og fakta; dagsseminar om kortison og bruk til behandling av muskel- og skjelettplager

2017 Special Test Unravelled; Clinical reasoning & application in practise

The School of MUSCULOSCELLETAL ULTRASOUND, Prof. Carlo Martinoli. university of Genova, Italy

2017 High-resolution Ultrasound of the extremities; Shoulder & Hip

2017 High-resolution Ultrasound of the extremities; Shoulder & Hip, Refresher

2018 High-resulotion Ultrasound of the Distal Upper Extremity

RELEVANT YRKESERFARING

2015 – NIMI avd. Fokus Klinikk AS
Fysioterapeut, selvstendig næringsdrivende
2014-2015 Fokus Kinikk AS
Fysioterapeut, selvstendig næringsdrivende
2011-2014 Fokus på din Helse AS
BHT, ARR Fysioterapeut, selvstendig næringsdrivende
2009-2011 CatoSenteret
Fysioterapeut, ansatt. Ortopedi og nevrologi i tverrfaglig team
2008-2009 Oslo kiropraktiske klinikk/Lillestrøm fysikalske institutt (LFI)
Praksisperiode med tett veiledning av osteopat, manuellterapeut, samt fysioterapeutspesialist i klinisk ortopedisk medisin
2005-2009 CatoSenteret
Fysioterapeut(student), sommvervikariat
2002-2005 CatoSenteret
Idrettspedagog, individuell oppfølging samt grupper i tverrfaglig team

ORGANISASJONS- OG TILLITSVERV

2015 – Styreleder Fokus Kinikk AS
2014-2015 Styreleder Fokus Klinikk AS
2006-2008 Chairman of the student council at Fontys University of Applied Sciences