Stian Karlsen

stian@fokus-klinikk.no
Tlf: 48 18 38 03

KOMPETANSE

Osteopati
Idrettsfysioterapi
Styrketrening
Utholdenhetstrening

UTDANNELSE

2010-2015 Norges Helsehøyskole, Osteopat DO
2005-2008 Høgskolen i Oslo, Bachelor i fysioterapi – mensendieck
2003-2005 Norges Idrettshøgskole, Master i idrettsvitenskap
2002-2003 Norges Idrettshøgskole, Bachelor i drettsvitenskap med spesialisering i idrettsbiologi
2002-2003 Høgskolen I Østfold, Årsstudium i kroppsøving

ERFARING

Selvstendig næringsdrivende i privat praksis siden 2011
Medisinsk team Sparta Warriors
Idrettsfysiologisk testing av anaerob terskel og maksimal oksygenopptak
Foredrag innen styrketrening, utholdenhetstrening og idrettsfysiologisk testing

KURS/SERTIFISERING

2016: Østfold Idrettsmedisinske

2017: GERD – JointMed

Østfold Idrettsmedisinske