Knut Nedregård

knut@fokus-klinikk.no
Tlf: 92 81 69 23

KOMPETANSE

Almenn fysioterapi
Rehabilitering: – ortopedi

– lungesykdommer

Redcord: Certified Neurac Provider

Langvarige smertetilstander MSK

BPPV – Krystallsyken

UTDANNELSE

1990-1991 Oslo Handelshøyskole
1991-1994 Høgskolen i Bergen – Fysioterapi

KURS/SERTIFISERINGER

2013: Certified Neurac Provider

Redcord Neurac Neurology Workshop

Understand and explain pain

2013: FFI Idrettsfysioterapiseminar

2014: FFI Idrettsfysioterapiseminar

Training the brain in pain- novel clinical applications

Den aktives hofteproblem

2015: Certified Neurac Provider

Record Axis Workshop

Skanlab elektrterapi-skanlab-laser-trykkbølge

FFI Idrettsfysioterapiseminar

Hospitering Acess Rehab Stockholm

Iderttsmedisink Høstkongress

Østfold Idrettsmedisinske

2016: Hospitering Acess Rehab Stockholm

Painscience med Greg Lehmann

Østfold Idrettsmedisinske

2017: Østfold Idrettsmedisinske